Energivenligweb

Sådan virker beregneren

Beregningen af optimeringspotentialet laves ved at benytte Google Lighthouse til analysen og ved at lave et opslag i databasen hos The Green Web Foundation.

Formålet med beregneren er at præsentere hvor stor en mængde data, websitet kan optimeres med. Vi ønsker at sætte forkus på optimering, så der sendes mindst muligt data over internettet. Når der sendes data over internettet, sætter websites'ne et klimaaftryk, og det ønsker vi at begrænse til et minimum. Vi har valgt at præsentere det procentvise optimeringspotentiale og ikke prøve at udregne en besparelse i CO2.

Det er teoretisk muligt at udregne én sides klimaaftryk, men der er for mange ubekendte faktorer til, at vi vil kunne lave en reel udregning. Klimaaftrykket afhænger bl.a. af, hvor i verden websitet hostes, og hvor den vises. Der er flere websites på internettet, hvor der laves udregninger baseret på nøgletal, men vi mener ikke. at disse nøgletal kan benyttes til en korrekt udregning.

Beregningen viser:

 • Hvor meget websitet fylder i MB.
 • Hvor meget unødvendigt data har den i MB og procent.
 • Hvor meget data burde den fylde i MB og procent, hvis den var optimeret.

Det vil højest sandsynligt være muligt at få siden til at fylde endnu mindre, hvis den blev bygget med optimering for øje. Dette kan vi ikke måle med beregneren.

Det er vigtigt at pointere, at beregneren ikke er et udviklingsværktøj. Udviklere bør benytte flere af de værktøjer, der er beregnet til udviklingsformål.

Video

Beregneren medtager kun videoer i sin beregning, hvis de er i MP4 format. Videoer beregnes baseret på deres fulde størrelse, og der tages ikke højde for hvor stor en andel af videoen, som bliver hentet ved visning. En lang video fylder alt andet lige mere end en kort video. Mængden af data, der sendes til brugerens computer, afhænger af hvor meget af videoen, der vises.

Google Lighthouse

Vi benytter Google Lighthouse til at analysere hvor meget data, som et website fylder i MB og hvor meget data i MB, det vil kunne optimeres med.

Available savings analyseres ved at se hvilke af nedenstående elementer, der kan optimeres:

 • Image optimization
 • Image size optimization
 • Hidden images and graphics
 • Stylesheets unsused
 • Stylesheets optimization
 • Javascripts duplicated
 • Javascripts unsused
 • Javascripts minification
 • Using old javascripts
 • Compression of files

 

Videofiler blive målt i analysen, men det er ikke muligt for beregneren at angive, hvor meget en fil kan optimeres med.

Vi præsenterer også Google Lighthouse scoren og viser pointene for:

 • Ydeevne (Performance)
 • Tilgængelighed (Accessibility)
 • Bedste praksis (Best Practices)
 • Optimering til søgemaskiner (SEO)

The Green Web Foundation

Vi benytter The Green Web Foundation til at se om løsningen hostes med grøn strøm. TGWF lister kun de løsninger, hvor der er dokumenteret hosting på grøn strøm. Opslaget kan derfor kun benyttes til at vise, om løsningen er dokumenteret hosting med grøn strøm. Hvis løsningen ikke identificeres som hostet på grøn strøm, så kan det derfor godt være tilfældet.

The Green Web Foundation

Hvor meget må et website fylde?Energivenligweb

Der er ingen facitliste til hvor meget et website må fylde. Men jo mindre data den fylder, des mindre strøm vil den bruge. Nedenstående tal kan benyttes som vejledende.

Over 1 MB
For meget
Under 1 MB
Acceptabelt
Under 500 KB
Godt
Under 250 KB
Rigtig godt

Kilde: TypoConsult