Energivenligweb

Minimer klimaaftrykket med en optimeret webløsning

"Energivenligweb.dk" er et projekt, hvor vi ønsker at sætte fokus på webløsningers brug og spild af data. Der er en sammenhæng mellem mængden af data og energiforbruget.

Klimakrisen er bl.a. en energikrise, og vi ønsker at sætte fokus på optimering, så vi undgår unødvendigt energispild ved at sende for meget data over internettet.

Digitalisering og klimaaftryk

En af løsningerne på klimakrisen er digitalisering, og samtidigt med dette stammer 9% af verdens energiforbrug fra internetrelaterede aktiviteter (SIRI Kommissionen 4.0: Digitalisering af klimakampen). Data er lig med energiforbrug, og energiforbrug er lig med CO2 udledning. Det er derfor nødvendigt, at vi gør en indsats for at minimere mængden af data, så klimaaftrykket minimeres.

Mange hostingcentre bruger i dag grøn strøm, og flere hjemmesider betaler klimakompentation, så hjemmesiden er CO2-neutral. Med en truende klimakrise mener vi, at der er behov for at gøre en indsats med at optimere webløsning. En webløsning skal optimeres, så der kun sendes det data, der er nødvendigt. Det er ikke nok, hvis der kun klimakompenseres.

Beregningen af en hjemmeside eller webløsnings klimaaftryk er et kompliceret regnestykke. Mange faktorer spiller ind, når en hjemmeside vises for en bruger. Det er det ikke nok at se på serverens strømforbrug, for datatransmissionen over internettet og visningen på brugerens computer skal også medrenges. En anden ting, der spiller ind, er den regnekraft, som computeren skal bruge på at vise en webside. Tidspunktet på døgnet, hvor hjemmesiden hentes af brugeren, spiller også ind på klimaaftrykket. CO2-belastningen er f.eks. mindre om natten end om dagen.

Det er kompliceret at lave en nøjagtig udregning af en websides klimaaftryk i CO2. Men mængden af data, der sendes over, bør minimeres, og overhead data skal undgås.

Læs her om hvordan webløsninger belaster klimaet ved deres strømforbrug.

Beregnerens formål

Med vores beregner ønsker vi at stille et værktøj til rådighed, så det er muligt at teste, om en webside er optimeret. Vi ønsker at synliggøre potentialet for at nedsætte datamængden på hjemmesider, så der ikke spildes unødig datatrafik, og det i sidste ende medfører et unødvendigt energiforbrug.

Hvor meget må et website fylde?Energivenligweb

Der er ingen facitliste til hvor meget et website må fylde. Men jo mindre data den fylder, des mindre strøm vil den bruge. Nedenstående tal kan benyttes som vejledende.

Over 1 MB
For meget
Under 1 MB
Acceptabelt
Under 500 KB
Godt
Under 250 KB
Rigtig godt

Kilde: TypoConsult